Hangzhou E & E address: 3/3A 2# Jiahui Building, 179 Zhaohui Road, Xiacheng District, Hangzhou 

 

Tel: 0571-56369161   0571-56369136

 

Fax: 0571-56369160

  

 

Anhui E & E address: Intersection of Qiaowan Road and Yulan Avenue, Taohua Industrial District, Hefei 

 

Tel: 0551-62752638-800

 

Fax: 0551-62752577